Läppförstoring med Restylane/Perlane

Förstoringen av läpparna görs med vävnadsfiller som kallas Restylane/ perlane.
Restylane och perlane är samma sak fast olika tjocklek, vad man väljer att använda är beroende på hur stora läppar man vill ha.

Restylan är baserad på hyaluronsyra som är framställt av ett naturligt material som finns i kroppen. fillern försvinner  succesivt med tiden, det är alltså inte bestående men kan vara kvar upp till 12 månader.
Fillern injiceras på strategiska platser i läpparna med hjälp av en tunn nål.

Behandlingen sker under tandläkarbedövning vilket innebär att det är helt smärtfritt.

Priset varierar beroende på om du väljer Restylane eller Perlane

För information och pris ring 060-122313